Wychowanie fizyczne

2018Z

Kod przedmiotu2700S1-WF
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Barankiewicz, Poradnik nauczyciela wychowania fizycznego: zbiór podstawowych pojęć z teorii i metodyki wychowania fizycznego, sportu oraz wychowania zdrowotnego, wyd. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992 2) M. Bondarowicz, Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych, wyd. COS, 2002 3) J. Drabik, Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, wyd. AWFiS Gdańsk, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi