Europejskie prawo gospodarcze

Economic law of the EU

2018L

Kod przedmiotu2721N1-EPG
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi