Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Institutions and sources of European Union law

2018Z

Kod przedmiotu2721N1-IZPUE
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi