Konstytucyjny system organów państwowych

Constitutional system of state organs

2018Z

Kod przedmiotu2721N1-KSOP
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi