Prawo pracy i prawo urzędnicze

2019Z

Kod przedmiotu2721N1-PPPU
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi