Historia ustroju i prawa w Polsce

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-HUIPWP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiadomości z historii z zakresu szkoły średniej
Opis ćwiczeńAnaliza tekstów źródłowych z zakresu ustroju, konstytucji i organów ustrojowych państwa. Zapoznanie studenta z historycznym rozwojem prawa polskiego, wielością źródeł prawa oraz wpływami prawa zachodnioeuropejskiego na rozwój prawa w Polsce.
Opis wykładówHistoryczny rozwój instytucji ustrojowych i prawnych. Pojęcie źródeł prawa oraz źródeł poznania prawa.Prawo zwyczajowe i stanowione. Zakres terytorialny funkcjonowania prawa w Polsce. Konstytucyjny ustrój Państwa Polskiego w XX wieku.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z historycznym rozwojem prawa polskiego, wielością i różnorodnością źródeł prawa, wpływu prawa zachodnioeuropejskiego, doktrynami prawnymi rodzimymi i zapożyczonymi
Literatura podstawowa1) T. Maciejewski, 2011r., "Historia ustroju i prawa sądowego Polski", wyd. C.H.Beck, t.-, s.473, 2) J.Bardach, B. Leśnodorski, B. Pietrzak, 2001r., "Historia ustroju i prawa Polskiego", wyd. LexisNexis, t.-, s.668, 3) S. Płaza , 2002r., "Historia prawa w Polsce na tle porównawczym", wyd. Księgarnia Akademicka, t.1, s.630.
Literatura uzupełniająca
Uwagi