Podstawy prawoznawstwa

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-PP
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie
Wymagania wstępneWiedza z zakresu nauki o państwie
Opis ćwiczeńPodstawowa siatka pojęć prawnych. Fundamentalne zagadnienia związane z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem prawa. Praktyczna nauka docierania do przepisach prawnych i ich wykładni (dzienniki publikacyjne, komentarze, zbiory orzecznictwa sądowego). Praktyczna nauka pisania projektów aktów normatywnych oraz dokonywania wykładni przepisów prawnych w oparciu o komentarze do aktów prawnych i zbiory orzecznictwa sądowego. Prezentacja statusu prawnego oraz ról stron i pełnomocników procesowych.
Opis wykładówKlasyfikacja nauk prawnych. Podstawowa siatka pojęć prawnych. Fundamentalne zagadnienia związane z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem prawa.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zagadnieniami prawoznawstwa, kształtowanie odpowiednich umiejętności i kompetencji.
Literatura podstawowa1) T. Chauvin, T. Stawecki i P. Winczorek, "Wstęp do prawoznawstwa", Wyd. CH Beck, Warszawa 2014, 2) J. Nowacki i Z. Tobor, "Wstęp do prawoznawstwa", wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca1) L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, t. , wyd. Zakamycze, 2004, s. 2) M. Zieliński, Wykładnia prawa: Zasady, reguły, wskazówki, t. , wyd. Lexis Nexis, 2008, s.
UwagiBrak.