Administracja - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Filia w Ełku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Administracja

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
0
Technologie informacyjne
0
II - Podstawowe
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
0
Podstawy prawoznawstwa
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Historia ustroju i prawa w Polsce
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Prawo rzymskie publiczne
0
Socjologia i metody badań socjologicznych
0
System organów ochrony prawnej
0
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
9,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
II - Podstawowe
Historia administracji
0
Nauka o administracji
0
III - Kierunkowe
Fakultet
0
Fakultet
0
Historia doktryn politycznych i prawnych
0
Logika prawnicza
0
Patologia w administracji
0
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
0
Wprowadzenie do prawa kanonicznego
0
SUMA
2,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
Wychowanie fizyczne
0
II - Podstawowe
Konstytucyjny system organów państwowych
0
Mikroekonomia
0
Prawo administracyjne I
0
III - Kierunkowe
Fakultet
0
Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
0
Prawa człowieka
0
Prawo cywilne z umowami w administracji
0
Prawo karne
0
Statystyka i demografia
0
SUMA
2,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
II - Podstawowe
Makroekonomia
0
Prawo administracyjne II
0
III - Kierunkowe
Europejskie prawo gospodarcze
0
Fakultet
0
Fakultet
0
Prawo międzynarodowe publiczne
0
Prawo wykroczeń
0
Proseminarium
0
Ustrój samorządu terytorialnego
0
VI - Praktyka
Praktyka
0
SUMA
2,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne
0
Publiczne prawo gospodarcze
0
III - Kierunkowe
Legislacja administracyjna
0
Postępowanie cywilne
0
Prawo finansowe i finanse publiczne
0
Prawo pracy i prawo urzędnicze
0
Prawo zamówień publicznych
0
Seminarium dyplomowe I
0
SUMA
2,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Fakultet
0
Fakultet
0
Fakultet
0
Postępowanie egzekucyjne w administracji
0
Praca licencjacka
0
Seminarium dyplomowe II
0
SUMA
0,0