Fakultet

2018L

Kod przedmiotu2421N1-AL2Lf-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaProwadzący zajęcia podaje na pierwszych zajęciach literaturę podstawową odpowiadającą nauczanemu przedmiotowi.
Literatura uzupełniająca
Uwagi