Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Institutions and origins of the European Union law

2018Z

Kod przedmiotu2421N1-IIZPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńZagadnienia wprowadzające. Aparat pojęciowy prawa Unii Europejskiej; System źródeł prawa UE. Prawo pierwotne i wtórne UE. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE; Akty prawa wtórnego UE. Analiza porównawcza; System kontroli przestrzegania prawa UE. Wprowadzenie; Instytucja zapytania wstępnego sądu krajowego: pisanie pism procesowych; Instytucja zapytania wstępnego sądu krajowego a sądy polskie. Wybrane przykłady; Kontrola pozasądowa przestrzegania prawa UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opis wykładówInstytucje i źródła prawa Unii Europejskiej zawiera zagadnienia wstępne, historię integracji europejskiej, instytucje UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa wspólnotowego, zagadnienia relacji prawo UE a prawo międzynarodowe i krajowe, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z formułami instytucjonalno-normatywnymi stanowienia i stosowania prawa UE. Przedstawienie instytucji, zasad i procedur krajowego systemu gwarancji proceduralnych praw podmiotów prawa Unii Europejskiej przebywających lub zarejestrowanych na obszarze prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszane zagadnienia obejmują m.in.: historię integracji europejskiej, instytucje UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa wspólnotowego, zagadnienia relacji prawo UE a prawo międzynarodowe i krajowe, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej, zagadnienie polityki zagranicznej UE oraz współpracy sądowej i policyjnej.
Literatura podstawowa1) M. Sitek, "Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego", wyd. WSGE, 2010. 2) J. Barcz, "Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe", wyd. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006. 3) P. Craig, G. De Burca, "EU Law: Text, Cases & Materials", wyd. Oxford University Press, 2007.
Literatura uzupełniająca1) , , , r.,
UwagiBrak.