Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Institutions and origins of the European Union law

2018Z

Kod przedmiotu2421N1-IIZPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńZagadnienia wprowadzające. Aparat pojęciowy prawa Unii Europejskiej; System źródeł prawa UE. Prawo pierwotne i wtórne UE. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE; Akty prawa wtórnego UE. Analiza porównawcza; System kontroli przestrzegania prawa UE. Wprowadzenie; Instytucja zapytania wstępnego sądu krajowego: pisanie pism procesowych; Instytucja zapytania wstępnego sądu krajowego a sądy polskie. Wybrane przykłady; Kontrola pozasądowa przestrzegania prawa UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opis wykładówInstytucje i źródła prawa Unii Europejskiej zawiera zagadnienia wstępne, historię integracji europejskiej, instytucje UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa wspólnotowego, zagadnienia relacji prawo UE a prawo międzynarodowe i krajowe, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z formułami instytucjonalno-normatywnymi stanowienia i stosowania prawa UE. Przedstawienie instytucji, zasad i procedur krajowego systemu gwarancji proceduralnych praw podmiotów prawa Unii Europejskiej przebywających lub zarejestrowanych na obszarze prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszane zagadnienia obejmują m.in.: historię integracji europejskiej, instytucje UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa wspólnotowego, zagadnienia relacji prawo UE a prawo międzynarodowe i krajowe, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej, zagadnienie polityki zagranicznej UE oraz współpracy sądowej i policyjnej.
Literatura podstawowa1) M. Sitek, "Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego", wyd. WSGE, 2010. 2) J. Barcz, "Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe", wyd. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006. 3) P. Craig, G. De Burca, "EU Law: Text, Cases & Materials", wyd. Oxford University Press, 2007.
Literatura uzupełniająca1) J. Barcz, wyd. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, 2006r., tom 2) A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, wyd. C. H. Beck, Prawo Unii Europejskiej. Pytania, kazusy, tabele, 2008r., tom 3) I. Kamiński, wyd. LexisNexis, Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej: Praktyczny komentarz i przepisy, 2004r., tom
UwagiBrak.