Kryminalistyczne problemy cyberprzestępczości

Criminalistic problems of cybercrime

2018L

Kod przedmiotu2421N1-KPC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo karne, kryminalistyka
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu prawa, kryminalistyki i informatyki
Opis ćwiczeńZaznajomienie studentów z kryminalistycznymi metodami wykrywania i identyfikowania cyberprzestępczości.
Opis wykładówOmówienie zjawiska cyberprzestępczości, uwzględniając największe i najgroźniejsze działania hakerów w historii.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z współczesnymi zagrożeniami cyberprzestrzeni.
Literatura podstawowa1) Wojciech Kasprzak, Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Difin, 2015 2) Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wojciech Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, 2015 3) Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, C.H.Beck, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi