Logika prawnicza

Legal logic

2017L

Kod przedmiotu2421N1-LOGIKAPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak wstępnych wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Opis ćwiczeń1. Rola i zadania logiki prawniczej. 2. Nazwy i ich charakterystyka, stosunki między zakresami nazw. 3. Nazwy i stosunki zakresowe pomiędzy nazwami-rozwiązywanie zadań. 4. Podział logiczny i kryteria jego poprawności. 5. Rozwiązywanie zadań z zakresu teorii nazw. 6. Rozwiązywanie zadań z zakresu teorii nazw- cz. II. 7. Budowa poprawnego wystąpienia prawniczego. 8. Budowa poprawnego wystąpienia prawniczego - cz. II.
Opis wykładów1. Przedmiot i zakres współczesnej logiki prawniczej. 2. Język jako narzędzie komunikacji. 3. Ogólna charakterystyka nazw. 4. Definicje w logice. 5. Zdanie w sensie logicznym. 6. Ogólna charakterystyka logiki formalnej. 7. Ogólna charakterystyka logiki formalnej - cz. II. 8. Tezy teorii zdań. 9. Tezy teorii zdań - cz. II. 10. Zdania kategoryczne. 11. Zdania kategoryczne - cz. II. 12. Zasady wnioskowania w teorii nazw. 13. Zasady wnioskowania w teorii nazw - cz. II. 14. Wybrane zagadnienia metodologii nauk. 15. Wybrane problemy retoryki i erystyki prawniczej.
Cel kształceniaDogłębne przyswojenie przez studenta wiedzy z podstaw logiki (w zakresie niezbędnym dla pracownika administracji)
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński, "Logika praktyczna", Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa, 2007 2) O. Nawrot, "Wprowadzenie do logiki dla prawników", Wolters Kluwer, Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi