Logika prawnicza

Legal logic

2017L

Kod przedmiotu2421N1-LOGIKAPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak wstępnych wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Opis ćwiczeń1. Rola i zadania logiki prawniczej. 2. Nazwy i ich charakterystyka, stosunki między zakresami nazw. 3. Nazwy i stosunki zakresowe pomiędzy nazwami-rozwiązywanie zadań. 4. Podział logiczny i kryteria jego poprawności. 5. Rozwiązywanie zadań z zakresu teorii nazw. 6. Rozwiązywanie zadań z zakresu teorii nazw- cz. II. 7. Budowa poprawnego wystąpienia prawniczego. 8. Budowa poprawnego wystąpienia prawniczego - cz. II.
Opis wykładów1. Przedmiot i zakres współczesnej logiki prawniczej. 2. Język jako narzędzie komunikacji. 3. Ogólna charakterystyka nazw. 4. Definicje w logice. 5. Zdanie w sensie logicznym. 6. Ogólna charakterystyka logiki formalnej. 7. Ogólna charakterystyka logiki formalnej - cz. II. 8. Tezy teorii zdań. 9. Tezy teorii zdań - cz. II. 10. Zdania kategoryczne. 11. Zdania kategoryczne - cz. II. 12. Zasady wnioskowania w teorii nazw. 13. Zasady wnioskowania w teorii nazw - cz. II. 14. Wybrane zagadnienia metodologii nauk. 15. Wybrane problemy retoryki i erystyki prawniczej.
Cel kształceniaDogłębne przyswojenie przez studenta wiedzy z podstaw logiki (w zakresie niezbędnym dla pracownika administracji)
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Naukowe PWN, 2007 2) O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników , Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi