Prawo cywilne z umowami w administracji

Civil law with contracts in administration

2018Z

Kod przedmiotu2421N1-PCZUWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBieranowski A., Bogdalski P., Goettel M.,Prawo cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2012; Kubiński P., Wołoszko A., Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Szczytno 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi