Postępowanie egzekucyjne w administracji

Execution Proceedings in Administration

2019L

Kod przedmiotu2421N1-PEWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePostępowanie administracyjne
Wymagania wstępneZnajmośc prawa i postepowania administracyjnego
Opis ćwiczeńWszczęcie postępowania egzekucyjnego Podmioty biorące udział w postępowaniu egzekucyjnym Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego Egzekucja należności pieniężnych Egzekucja obowiązków o charakterze nie pieniężnym Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Postępowanie zabezpieczające
Opis wykładówZakres postępowania egzekucyjnego w administracji Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji Środki egzekucyjne Stosowanie przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji Zobowiązania egzekwowane w postepowaniu egzekucyjnym w aministracji Rola organów administracji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Uprawnienia zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji
Cel kształceniaPrzedstawienie sposobu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski (red.) M. Szubiakowski, A. Wiktorowska,, Postępowanie administracyjne, ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi , C.H. Beck, 2017 2) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka,, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, TONIK, 2010
Literatura uzupełniająca1) R. Hauser, Z., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, , C.H. Beck, 2011
Uwagi