Postępowanie karne

Penal Proceedings

2019Z

Kod przedmiotu2421N1-PKAR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa, prawo karne materialne, prawo konstytucyjne
Wymagania wstępneZnajomość źródeł prawa w Polsce; znajomość zasad odpowiedzialności karnej oraz dyrektyw sądowego wymiaru kary.
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie i cele postępowania karnego. Warunki dopuszczalności procesu. Rodzaje uczestników postępowania oraz ich rola w procesie. Zasady dokonywania ustaleń faktycznych w postępowaniu. Sposoby zabezpieczania prawidłowego toku postępowania. Struktura postępowania przygotowawczego oraz sądowego.
Cel kształceniaPrzekazanie informacji na temat struktury postępowania karnego i znaczenia każdego z jego stadiów i etapów. Wskazanie roli poszczególnych uczestników postępowania dla realizacji celów procesu. Przedstawienie prawnych możliwości dokonywania ustaleń istotnych z punktu widzenia zadań postępowania. Wskazanie gwarancji respektowania praw poszczególnych podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Wykształcenie umiejętności poprawnej interpretacji przepisów karnoprocesowych i ich zastosowania do konkretnych stanów faktycznych.
Literatura podstawowaT. Grzegorczyk, J. Tylman "Polskie postępowanie karne", Warszawa 2014; S. Waltoś, P. Hofmański "Proces karny. Zarys systemu", Warszawa 2013
Literatura uzupełniająca1) , , , r.,
Uwagi