Prawo międzynarodowe publiczne

International public law

2018L

Kod przedmiotu2421N1-PMP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaW. Górlaczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2015,
Literatura uzupełniająca
Uwagi