Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2019Z

Kod przedmiotu2421N1-PODM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającewstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne
Wymagania wstępneZnajomość podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.
Opis ćwiczeńPojęcie i struktura postępowania administracyjnego Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego Pojęcie i katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego Struktura podmiotowa postępowania administracyjnego 27 Organ administracji publicznej jako uczestnik postępowania administracyjnego Strona jako uczestnik postępowania administracyjnego Uczestnicy postępowania administracyjnego na prawach strony Wstępne stadium postępowania administracyjnego Stadium postępowania wyjaśniającego Stadium orzekania przez organ administracji publicznej Milczące załatwienie sprawy Postępowanie odwoławcze i postępowania nadzwyczajne Uchylenie lub zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych Postępowanie uproszczone Postępowanie o wydanie zaświadczenia Postępowanie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków oraz w sprawach petycji
Opis wykładówPojęcie i struktura postępowania administracyjnego Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego Pojęcie i katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego Struktura podmiotowa postępowania administracyjnego 27 Organ administracji publicznej jako uczestnik postępowania administracyjnego Strona jako uczestnik postępowania administracyjnego Uczestnicy postępowania administracyjnego na prawach strony Wstępne stadium postępowania administracyjnego Stadium postępowania wyjaśniającego Stadium orzekania przez organ administracji publicznej Milczące załatwienie sprawy Postępowanie odwoławcze i postępowania nadzwyczajne Uchylenie lub zmiany ostatecznych decyzji administracyjnych Postępowanie uproszczone Postępowanie o wydanie zaświadczenia Postępowanie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków oraz w sprawach petycji
Cel kształceniaznajomość podstawowych instytucji postępowania administracyjnego
Literatura podstawowaB. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. komentarz, Warszawa 1996. B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca1) R. Hauser, C. H. Beck, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2017r., 2) B. Adamiak, C. H. Beck, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2017r.,
Uwagibrak