Podstawy prawoznawstwa

Basics of jurisprudence

2017Z

Kod przedmiotu2421N1-PODSTPRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaMorawski L., Podstawy prawoznawstwa, Toruń 2014; Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do Zasad Techniki Prawodawczej, Warszawa 2012; Dorzeniecki K., Zirk-Korycka M., Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały. Toruń 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi