Podstawy prawoznawstwa

Basics of jurisprudence

2017Z

Kod przedmiotu2421N1-PODSTPRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Morawski L., Podstawy prawoznawstwa, TNOIK, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi