Publiczne prawo gospodarcze

Economic public law

2019Z

Kod przedmiotu2421N1-PPG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaA. Powałowski red. Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck 2017, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski red., 2017r., "Prawo gospodarcze: Zagadnienia administracyjnoprawne", Wolters Kluwer
Literatura uzupełniająca
Uwagi