Prawo pracy i prawo urzędnicze

Labour law and clerical law

2019Z

Kod przedmiotu2421N1-PPIPU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznastwa, Prawo cywilne z umowami w administracji, prowo administracyjne
Wymagania wstępneZnajomość części ogólnej prawa cywilnwego, podstaw prawoznastwa i podstawowowych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego
Opis ćwiczeńNawiązanie i ustanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania i wyboru. Odpowiedzialność porządkowa i odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie urzędniczym. Urlop wypoczynkowy. Wynagrodzenie za pracę. Podstawowe zagadania prawa urzędniczego.
Opis wykładówOgólna charakterystyka prawa pracy prawa urzędniczego. Stosunek pracy – pojęcie, podmioty. Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz funkcje prawa pracy. Zasady prawa pracy. Specyfika źródeł prawa pracy. Czas pracy. Podstawowe zagadania prawa urzędniczego.
Cel kształceniaPoznanie przez studentów podstawowych instytucji z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego. Podniesienie ich świadomości prawnej w tym zakresie, jako przyszłych pracodawców i pracowników także jako pracowników administracji publicznej
Literatura podstawowa1) Florek L., Prawo pracy, t. 1/1, C.H.Beck, 2017, s. 1-369 2) Liszcz T., Prawo pracy, t. 1/1, Wolters Kluwer, 2016, s. 1-676 3) Stelina J., Prawo urzędnicze, t. 1/1, C.H.Beck, 2017, s. 1-327
Literatura uzupełniająca
Uwagi