Prawo administracyjne II

Administrative law II

2018L

Kod przedmiotu2421N1-PRAWOADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmermann J, 2010r., "Prawo administracyjne", wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer Business 2) Ochendowski E. , 2009r., "Prawo administracyjne. Część ogólna", wyd. Dom Organizatora, TNOiK 3) Ura E, 2009r., "Prawo administracyjne", wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Literatura uzupełniająca
Uwagi