Prawo handlowe

Commercial law

2018Z

Kod przedmiotu2421N1-PRH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaA. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2015, Wyd. C.H. Beck, 1018 s. K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, 546 s. Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, t. 2 Warszawa 2012, Wyd. C.H. Beck, 1146 s. Prawo handlowe, red S. Włodyka, t. 1, Warszawa 2012, Wyd CH Beck, s. 1444 Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W.J. Katner, Warszawa 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi