Proseminarium

Introductory seminar

2018L

Kod przedmiotu2421N1-PROSEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBoć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi