Prawo podatkowe

Tax law

2019L

Kod przedmiotu2421N1-PRP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawo finansowe, prawo konstytucyjne
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńW trakcie zajęć Student poznaje poszczególe podatki. Funkcje podatków, klasyfikacje podatków, zasady podatkowe, teorie podatkowe, systemy podatkowe, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
Opis wykładówW trakcie zajęć studenci poznają szczegółowe aspekty prawa podatkowego. W ramach przedmiotu zaprezentowana zostanie istota i pojęcie wybranych danin publicznych (podatku, opłaty, dopłaty), obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, zakres odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika, inkasenta, spadkobierców podatnika i następców prawnych a także zasady odpowiedzialności osób trzecich. Ponadto przedstawiona zostanie struktura organów podatkowych odnosząca się do konkretnego podatku
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest również zapoznanie studentów z konstrukcją polskiego systemu podatkowego, w tym przede wszystkim z kierunkiem zmian jakie w tym systemie są najbardziej pożądane.
Literatura podstawowa1) A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca1) W. Nykiel, Polskie Prawo Podatkowe, Difin, 2015
Uwagibrak