Prawo zamówień publicznych

Public order law

2019Z

Kod przedmiotu2421N1-PZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Stompel, E.Grabarczuk, Zamówienia publiczne - nowe zasady, , Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi