Seminarium licencjackie

2019L

Kod przedmiotu2421N1-SEMLIC-UL
Punkty ECTS 16
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Wrycza, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wydawnictwo Helion, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi