Techniki negocjacji i mediacji w administracji

Negotiation and mediation techniques in administration

2018L

Kod przedmiotu2421N1-TNIMWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznawstwa
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu prawoznawstwa, retoryki i komunikacji interpersonalnej. Przydatna dodatkowa wiedza z zakresu psychologii i socjologii
Opis ćwiczeń1. Zasady etycznego - rzetelnego dyskursu ogólnego oraz dyskursu prawnego. 2. Kompetencje negocjacyjne - Strategie, techniki i etapy negocjacji - aspekty praktyczne. 3. Mediacja - reguły postępowania mediacyjnego oraz rola mediatora. 4. Regulacja prawna postępowania mediacyjnego 5. Symulacje negocjacji i mediacji.
Opis wykładów1. Paradygmaty, strategie i techniki negocjacyjne. Etapy negocjacji. Obszary negocjacyjne w prawie. 2. Rozumienie mediacji oraz kardynalne cele dyskursu mediacyjnego. 3. Paradygmaty, strategie i techniki mediacyjne, etapy, reguły, zalety oraz obszary słabości dyskursu mediacyjnego. 4. Mediacja sądowo-administracyjna na tle regulacji postępowania mediacyjnego w innych gałęziach prawa
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii i praktyki negocjacji i mediacji (w szczególności w zakresie różnych strategii i technik), kształtowanie odpowiednich umiejętności i kompetencji.
Literatura podstawowa1) J.Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Lexis Nexis, 2002 2) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa.Zarys wykładu. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione,, Wolters Kluwer, 2014 3) M.Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa , Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca1) , 1) Z. Kmieciak, 2004r., "Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym", wyd. Kraków, 2) Ch.Moore, 2009r., "Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów", wyd. Warszawa, 3) A. Zienkiewicz, 2007r., "Studium mediacji. Od teorii ku praktyce", wyd. Warszawa, 4) A.Schopenhauer, 2008r., "Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów", wyd. Warszawa, 5) J.Stelmach, 2003r., "Kodeks argumentacyjny dla prawników", wyd. Kraków., ,
Uwagi