Ustrój samorządu terytorialnego

Political system of local governement

2018L

Kod przedmiotu2421N1-UST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bukowski Z., Jędrzejewski T., Ustrój samorządu terytorialnego , wyd. Wydawnictwo Dom Organizatora, 2005 2) Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi