Historia doktryn politycznych i prawnych

History of political and legal doctrines

2017L

Kod przedmiotu2421NJ-HDPIP
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształceniaprzygotowanie studentów do samodzielnej pracy z wykorzystaniem uzyskanych wiadomości, zwłaszcza w zakresie analizy tekstów źródłowych; - umiejętność korzystania z elementarnej siatki pojęć z zakresu filozofii politycznej; - umiejętność rozróżniania oraz systematyzowania kluczowych stanowisk doktrynalnych.
Literatura podstawowa1) A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Lexis, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi