Prawo finansowe i finanse publiczne

Financial law and public financies

2019Z

Kod przedmiotu2421NJ-PFIFP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fedorowicz M., Nizioł K., 2008r., "Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej", wyd. C.H.Beck, s.1-140, 2) Wójtowicz W. (red.),, 2005r., "Zarys prawa finansów publicznych", wyd. Zakamycze, s.całość, 3) Brzeziński B., Morawski W., Matuszewski W., Olesińska A., Zalasiński, 2010r. i kolejne, "Prawo finansów publicznych", wyd. ODDK, s.całość, 4) Podstawka M. (red.) i in., 2010r., "Finanse", wyd. PWN, s.17-212.
Literatura uzupełniająca
Uwagi