Prawo finansowe i finanse publiczne

Financial law and public financies

2019Z

Kod przedmiotu2421NJ-PFIFP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fedorowicz M., Nizioł K, Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej , C.H. Beck, 2008, s. 1-140 2) Wójtowicz W. (red.) i inni, Zarys prawa finansów publicznych, Zakamycze, 2005, s. całość 3) Brzeziński B. (red.) i inni, Prawo finansów publicznych, ODDK , 2010, s. całość 4) Podstawka M. (red.) i inni, Finanse, PWN, 2010, s. 17-212
Literatura uzupełniająca
Uwagi