Praktyki zawodowe

Professional practice

2018L

Kod przedmiotu2421NJ-PZAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLiteratura zalecana przez indywidualnego opiekuna praktyki
Literatura uzupełniająca
Uwagi