Fakultet

2020L

Kod przedmiotu2421N1-AL2Lf-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wskazany pzrez prowadzacego, Prowadzący zajęcia podaje literaturę podstawową odpowiadającą nauczanemu przedmiotow, Prawnicze, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi