Europejskie prawo gospodarcze

European economic law

2020L

Kod przedmiotu2421N1-EPG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anna Zawidzka-Łojek, Adam Łazowski, Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2018 2) Jan Barcz, Anna Wyrozumska, Maciej Górka, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi