Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Institutions and origins of the European Union law

2020Z

Kod przedmiotu2421N1-IIZPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Sitek, "Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego", wyd. WSGE, 2010. 2) J. Barcz, "Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe", wyd. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006. 3) P. Craig, G. De Burca, "EU Law: Text, Cases & Materials", wyd. Oxford University Press, 2007.
Literatura uzupełniająca
Uwagi