Kryminalistyczne problemy cyberprzestępczości

Criminalistic problems of cybercrime

2020L

Kod przedmiotu2421N1-KPC
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wojciech Kasprzak, Ślady cyfrowe. Studium prawno-kryminalistyczne, Difin, 2015 2) Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wojciech Kasprzak, Kryminalistyka. Zarys systemu, Difin, 2015 3) Maciej Siwicki, Cyberprzestępczość, C.H.Beck, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi