Konstytucyjny system organów państwowych

Constitutuional system of public bodies

2020Z

Kod przedmiotu2421N1-KSOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki,, LITERATURA PODSTAWOWA 1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2017, wyd. LIBER. , wyd. LIBER., 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi