Logika prawnicza

Legal logic

2019L

Kod przedmiotu2421N1-LOGIKAPR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Naukowe PWN, 2007 2) O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników , Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi