Prawo cywilne z umowami w administracji

Civil law with contracts in administration

2020Z

Kod przedmiotu2421N1-PCZUWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bieranowski A., Bogdalski P., Goettel M., Prawo cywilne. Zarys wykładu, Wolters Kluwers, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi