Postępowanie karne

Penal Proceedings

2021Z

Kod przedmiotu2421N1-PKAR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi