Podstawy kryminologii

Fundamentals of criminology

2020Z

Kod przedmiotu2421N1-PODK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, t. 1, Arche, 2007, s. całość 2) B. Hołyst, Kryminologia, t. 1, Wolters Kluwer, 2018, s. całość
Literatura uzupełniająca
Uwagi