Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2021Z

Kod przedmiotu2421N1-PODM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, 2017 2) B. Adamiak, J. Borkowski, Postepowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi