Postępowanie cywilne

Civil procedure

2021Z

Kod przedmiotu2421N1-POSTC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lapierre Jerzy, Weitz Karol, Resich Zbigniew, Misiuk-Jodłowska Teresa, Jodłowski Jerzy, Postępowanie cywilne, Wolters Kluwer Polska, 2016 , s. 688 2) H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer, 2014, s. 1-1088
Literatura uzupełniająca
Uwagi