Publiczne prawo gospodarcze

Economic public law

2021Z

Kod przedmiotu2421N1-PPG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne
Wymagania wstępneWymagana jest wiedza z zakresu podstaw prawoznawstwa
Opis ćwiczeń1. Przedsiębiorca jako podmiot działalności gospodarczej. 2. Zgłoszenie podjęcia własnej działalności gospodarczej. 3. Kontrola działalności gospodarczej. 4. Czyny nieuczciwej konkurencji. 5. Kierunki rozwoju prawa i polityki gospodarczej w Polsce, w Europie i na świecie.
Opis wykładów1. Działalność gospodarcza-pojęcia podstawowe. 2. Zasada wolności gospodarczej 3. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne. 4. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych. 5. Reglamentacja działalności gospodarczej. 6. Postępowanie w sprawie zezwoleń i koncesji. 7. Publiczno-prawna reglamentacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na podstawie ustaw szczególnych np.działalność ubezpieczeniowa. 8. Działalność gospodarcza w sektorze energetycznym. 9. Ochrona konkurencji i konsumentów.
Cel kształceniaNauczenie rozumienia publiczno-prawnych, normatywnych i praktycznych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie krajowych regulacji prawnych. Przedstawienie podstaw, zasad, celów i najważniejszych regulacji w zakresie publicznego prawa gospodarczego.
Literatura podstawowa1) A. Powałowski , A. Powałowski red. Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck 2017, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski red., 2017r., "Prawo gospodarcze: Zagadnienia administracyjnoprawne", Wolters Kluwer , C.H. Beck , 2017
Literatura uzupełniająca1) Jan Olszewski, 2016r., "Prawo gospodarcze. Kompendium", wyd. 7 C.H. Beck, Kazimierz Strzyczkowski, 2014r., "Prawo gospodarcze publiczne", wyd. LexisNexis, W. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, 2011r., "Prawo gospodarcze publiczne", wyd. C.H.Beck, , tom
Uwagi