Prawo administracyjne I

Administrative law

2020Z

Kod przedmiotu2421N1-PRAWADM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zimmerman J., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, 2018 2) Ura E., Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, 2015 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK "Dom Organizatora", 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi