Prawo administracyjne II

Administrative law II

2020L

Kod przedmiotu2421N1-PRAWOADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ochendowski Eugeniusz, Prawo administracyjne. Część ogólna, Dom Organizatora TNoIK, 2013 2) Elżbieta Ura, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, 2015 3) Zimmermann Jan, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer Polska, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi