Prawo rodzinne i opiekuńcze

Family and Guardianship Law

2021L

Kod przedmiotu2421N1-PRIO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy , LexisNexis, 2011 2) T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi