Prawo podatkowe

Tax law

2021L

Kod przedmiotu2421N1-PRP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, 2016 2) R.Mastalski, Tworzenie orawa podatkowego a jego stosowanie, Wolters Kluwer, 2016 3) P.Smoleń, W.Wóltowicz, Prawo podatkowe, Difin, 2015 4) R.Mastalski, Prawo podatkowe, C.H.Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi