System organów ochrony prawnej

System of authorities of legal protection

2019Z

Kod przedmiotu2421N1-SYSOROP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTrybunał Konstytucyjne niekompetencje, organizacja. Trybunał Stanu - Kompetencje, organizacja. Sąd Najwyższy - Kompetencji, organizacja. Najwyższa Izba Kontroli - pozycja ustrojowa, zadania. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - kompetencje i zadania. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - Kompetencje. Sądownictwo administracyjne – organizacja, zadania.
Opis wykładów Konstytucyjne podstawy działalności organów ochrony prawnej. Wprowadzenie do tematu. Przedstawienie siatki pojęciowej. Wybrane zasady Konstytucyjne (państwa, praw, prawo do sądu, dwuinstancyjności postępowania Geneza struktura, zasady działania prokuratury, zadania i organy wewnętrzne prokuratury. Policja – struktura organizacyjna, zadania i uprawnienia, zasady użycia broni palnej. Adwokatura, Notariat, Radcowie Prawni – zasady wykonywania zawodu, zadania, organy wewnętrzne. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu, Straż Graniczna – zadania.
Cel kształcenia...
Literatura podstawowa1) Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, C.H. Beck, 2010 2) Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendeck, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa , Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi