Sposoby zwalczania patologii w administracji

Methods of Combating Pathology in Public Administration

2020L

Kod przedmiotu2421N1-SZPW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Hołyst, "Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik - petent", wyd. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie, 2010 2) D.Bąk, Etos urzędnika, Wydawnictwo Akademickie Dialog,
Literatura uzupełniająca
Uwagi