Techniki negocjacji i mediacji w administracji

Negotiation and mediation techniques in administration

2020L

Kod przedmiotu2421N1-TNIMWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Lexis Nexis, 2002 2) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa.Zarys wykładu. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione,, Wolters Kluwer, 2014 3) M.Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, wyd. II , Warszawa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi